Qranodiorit

Qranodiorit - qranitlə kvarslı diorit arasında keçid tərkibli intruziv süxur. Tərkibcə plaqioklaz, nisbətən az kaliumlu çöl şpatları, 15-20% kvars və rəngli minerallar (biotit, amfibol və b.), aksessor minerallar (apatit, sfen, bəzən sirkon, filiz minerallardan (maqnetit) və b.) təşkil olunmuşdur.

Qranodiorit
Elm Geologiya

Həmçinin baxRedaktə

MənbəRedaktə

Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679