Qravimetriya - planetlərin və onların peyklərinin səthinin müxtəlif nöqtələrində ağırlıq qüvvəsinin dəyişilməsi (Yerin, Ayın və b. qravitasiya sahələrinin) və Yerin və Günəş sisteminin başqa cismlərinin quruluşunu öyrənmək məqsədilə bu ölçülərdən istifadəsi və b. haqqında elm.

Qravimetriya
Elm Geologiya

Həmçinin baxRedaktə

MənbəRedaktə

Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679