QruntRedaktə

Qrunt (alm. Grund-torpaq, əsas) - 1. əsasən yer qabığının aşınma zonasında yerləşən süxurların ümumiləşdirilmiş adıdır. 2. mühəndis qurğuları təsiri dairəsində mövcud olan və mühəndis-inşaat nöqteyi-nəzərindən baxılan süxurlara deyilir. Mexaniki bərkliyinə görə qruntlar 5 əsas tipə bölünür.[1]

İstinadlarRedaktə

  1. Ş.G.Həsənov, S.B.Məmmədov, Y.Q.Əliyev. İzahlı Ensiklopedik Coğrafiya Terminləri Lüğəti « Təhsil» Bakı- 2005.