Qurbangah və ya altaradaq təqdim edilən və qurban kəsilən dini bina.

Roma imperiyası dövründən qalmış qurbangah.

Qədim dinlərdə geniş yayılmış olan qurbangahlar, YəhudilikXristianlıqda əhəmiyyətli bir yerə sahibdir. Qurbangahlar həm də memarlıq baxımından əhəmiyyətli abidələrdirlər. Qədim dinlərdən yadigar qalmış qurbangah xarabalıqları, dinlərin ritual xüsusiyyətlərini və ibadət ənənələrini öyrənmək baxımından müxtəlif ipucları daşıyır.