Quruçay

dəqiqləşdirmə

Çaylar

  • Quruçay (Qarabağ) — Arazın sol qolu, Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindən axan çay.
  • Quruçay (Xaçmaz) — Quba və Xaçmaz rayonları ərazisindən axıb Xəzər dənizinə tökülən çay.
  • Quruçay (Təbriz) — İranın Şərqi Azərbaycan ostanında çay.

Kəndlər

Digər mənalarda