Rövşən Hətəmov

Rövşən Qabil oğlu Hətəmov (29 dekabr 1966, Neftçala) – Azərbaycan tarixçisi, tarix elmləri namizədi, Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrasının dosenti[1][2].

Rövşən Hətəmov
Rövşən Qabil oğlu Hətəmov
Rövşən Hətəmov.jpg
Doğum tarixi 29 dekabr 1966(1966-12-29) (55 yaş)
Doğum yeri
Vətəndaşlığı
Milliyyəti Azərbaycanlı
Atası Qabil Hətəmov
Elm sahəsi tarix
Elmi dərəcəsi Tarix elmləri namizədi
Elmi adları BDU-nun Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrasının dosenti
İş yeri
Təhsili
Mükafatları "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi (1918-2018)" yubiley medalı "Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi (1919-2019)" yubiley medalı

HəyatıRedaktə

Rövşən Hətəmov 1966-cı il dekabrın 29-da Neftçala şəhərində anadan olmuşdur.

TəhsiliRedaktə

Neftçala rayonunda orta təhsilini başa vurmuşdur. 1983-cü ildə BDU-nun Tarix fakültəsinə qəbul olunmuşdur. 1987-ci ildə BDU-nun və Azərbaycan Respublikasının Xalq Təhsili nazirliyinin məqsədli göndərişi ilə təhsilini davam etdirmək üçün Sankt-Peterburq Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinə göndərilmişdir. 1990-cı ildə Sankt-Peterburq Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.[1]

FəaliyyətiRedaktə

1990-cı ildə BDU-nun Tarix fakültəsində tarixi tədqiqatlarda EHM və riyazi üsulların tətbiqi Elmi-tədqiqat laboratoriyasında baş laborant vəzifəsində əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 1991–1992-ci illərdə Azərbaycan maddi-mədəniyyət tarixi ETL-nə elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. 1992-ci ildə Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrasına baş laborant vəzifəsinə qəbul olmuşdur. 1993–1995-ci illərdə həmin kafedrada asistent, 1995–1996-cı illərdə müəllim, 1996–2007-ci llərdə isə baş müəllim vəzifəsində çalışmışdır. Hal-hazırda həmin kafedrada dosent əvəzi vəzifəsində çalışır. "Avropa və Amerika ölkələrinin yeni tarixi", "Avropanın yeni tarixi", "Kanada tarixi" fənnlərini tədris edir.[1] 22 elmi məqalə və bir neçə metodik vəsaitin müəllifidir.

2006-cı ildə "Almaniya-Osmanlı münasibətlərində Azərbaycan amili (1917–1918-ci illər)" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.[2]

TəltifləriRedaktə

Tədqiqat sahəsiRedaktə

 • XVIII əsr Fransa burjua inqilabı onun müasirlərinin memuarlarında;
 • Birinci Dünya müharibəsi illərində Almaniya və Osmanlı dövlətlərinin Qafqaz siyasətləri;
 • XVII-XIX əsrlərdə İngiltərə, Fransa, Prussiya və Avstriya monarxları.[1]
 • Vətəndaş müharibəsi ərəfəsində ictimai rəy.[1]

ƏsərləriRedaktə

 • Azərbaycan Birinci Dünya Müharibəsi illərində böyük dövlətlərin xarici siyasətində// elmi məruzənin tezisləri/ Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin aktual problemləri. Beynəlxalq elmi sessiya (mart-may2003). Altıncı iclas. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması. 7 aprel 2003-cü il. Materiallar. Bakı, 2003 s. 14–19
 • "Beynəlxalq münasibətlər tarixi" //metodik göstəriş /Tarix fakültəsinin qiyabi təhsil alantələbələri üçün ixtisas fənnlərindən metodik göstərişlər. (III–V kurslar). Bakı, 2003 s.51–68
 • "Avropa və Amerika ölkələrinin yeni tarixi" fənninin proqramı (I dövr, 1640 −1870-ci illər)//proqram/ "Adiloğlu" nəşriyyatı , Bakı 2003, 46 s., 2,8 ç.v.
 • "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti" ensiklopediyası //məqalələr/I cild, Bakı, 2004; II cild, Bakı 2005, 2 ç.v. (Həmmüəllif)
 • Almaniya və Osmanlı dövlətinin Cənubi Qafqazdakı milli qüvvələrdən birinci dünya müharibəsi dövründə istifadə etmək cəhdləri// məqalə/ Tarix və onun problemləri, 2006, № 1 s.53–61
 • "Kanada tarixi" fənninin proqrammı//AzTU-nun mətbəəsi, Bakı, 2007,16 s, 2 ç.v.
 • Denstervilin Bakıya hərbi ekspedisiyası haqqında.//Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-ci ildönümü münasibətilə Tarix fakültəsi əməkdaşlarının elmi-praktik konfransının materialları.Bakı, 2008, s.288–295
 • Sovet Rusiyası-Almaniya "Əlavə müqaviləsi"nin (27 avqust 1918-ci il) meydana çıxması səbəbləri haqqında// Bakı Universitetinin xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. 2008, № 4 Birinci dünya müharibəsi illərində Bakı nefti Almaniyanın hərbi-siyasi planlarında. //Ta-rix və onun problemləri, 2008, № 1–2 s.124–133
 • Tarix fakültəsinin qiyabi şöbəsində tədris qrafikinin yerinə yetirilməsinə dair tövsiy-yələr. Bakı, 2008 (Həmmüəllif)
 • Birinci Dünya müharibəsinin sonlarında Almaniya-Osmanlı münasibətlərində etimadsızlığın səbəblərinə dair – Tarix və onun problemləri, № 4, 2010. səh. 56–61[5].
 • SSRİ-nin işğal olunmuş ərazilərində nasistlərin milli siyasəti – Tarix və onun problemləri, № 2, 2013. səh. 265–271[6].
 • Böyük Vətən müharibəsi illərində Şimali Qafqazda nasist işğalı rejimi – Bakı Universitetinin xəbərləri (humanitar elmlər seriyası), № 1, 2014. səh. 69–76
 • Böyük Vətən Müharibəsi illərində SSRİ-də hərbi vətənpərvərlik təbliğatı – Tarix və onun problemləri, № 2, 2014. səh. 140–146[7].
 • "Avropa və Amerika ölkələrinin yeni tarixi", bakalavriat üçün – 2 ç.v.2014
 • "Böyük Vətən müharibəsi illərində Sovet dövlətinin İslam dini ilə bağlı siyasəti", Tarix və onun problemləri, № 2, 2015, səh. 180–186.
 • İkinci Dünya Müharibəsi Ərəfəsində Almaniyanın Təbliğat Aparatı. Bakı. Tarix və Onun Problemləri. 2016 № 2
 • Azərbaycan SSR-nin Neft sənayəsində 1942-ci ilin avqust-oktyabrında həyata keçirilən xüsusi tədbir haqqında. Tarix və Onun problemləri. N4. s 88–93. 2016.
 • Avropa və Amerika Ölkələrinin Yeni Tarixi fənnin proqramı XVII əsrin ortaları — XX əsrin əvvəlləri. tərtib edən. Bakı. 2017. s. 84
 • Революция в отечественной и мировой истории: К 100-летию российских революции 1917 года. (Международная научная конференция. Санкт-Петербург, 14 апрель 2017)г.
 • Geosiyasi dəyişikliklərin mərkəzi. Bakı, 10 noyabr 2017-ci il.
 • Qafqaz böyük sarsıntılar şəraitində: tarixi təcrübəsi, müasir dövr və perspektivlər. Respublika elmi konfransı. Bakı, 4 dekabr 2017-ci il.
 • 1918-ci ilin yayında Cənubi Qafqazda Almaniya-Osmanlı qarşıdurması.Xalq Cümhuriyyəti — 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamenti Respublika 21–23 may 2018-ci il Beynəlxalq Elmi Konfransın Xülasələri s.60
 • Qafqazın uğrunda döyüşlərdə (1942–1943) Milli Diviziyaların iştrikı və hərbi komandalığının münasibəti. Tarix və Onu Problemləri N2. 2018, s. 111–119.
 • 1918-ci ilin yayında Almaniya və Osmanlı imperiyaları arasında rəqabətin səbəbləri haqqında. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın Materialları 21–23 May, 2018 il. s. 317–320.
 • Bakı Dövlət Universitetinin və Tarix fakültəsinin 100 illik yubileyində həsr olunmuş Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında Tarix fakültəsinin yeri və rolu mövzusunda respublika elmi-praktik konfrans. Bakı. 8–9 oktyabr 2019-cu il.
 • Участие национальных дивизий в боях за Кавказ и отношение к ним советского военного командования // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. № 1. 2020. Серия 2. Искусствоведение. Филологические науки . c. 143–152[8]
 • II Dünya müharibəsi dövründə Bakı şəhərinin müdafiəsinin gücləndirilməsi tədbirləri haqqında // Böyük Qələbə — 75 (Məqalələr toplusu). Bakı, Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası, 2020. səh. 64–92
 • "Мобилизации людских ресурсов Азербайджанской ССР на фронт в годы Великой Отечественной войне" ("Böyük Vətən müharibəsi illərində Azərbaycan SSR-nin insan resurslarının cəbhəyə səfərbər edilməsi "//08.05.2020 Международная научно-практическая конференция "Победа советского народа в Великой Отечественной войне: история и современность"[9] Rusiya Elmlər Akademiyası, Elm və Ali Təhsil Nazirliyi, Rusiya Federasiyası elmi-tədqiqat sosioloji mərkəzi və digər elmi qurumların birgə təşkilat.
 • II Dünya müharibəsi dövründə Azərbaycanın müdafiəsində qırıcı batalyonların iştirakı// BDU humanitar elmlər seriyası. N3, 2020, s. 82-93[10]

Həmçinin baxRedaktə

İstinadlarRedaktə