Rəhilə Həsənova - bəstəkar.

Rəhilə Həsənova
Rəhilə Teymur qızı Həsənova
Sənətçi məlumatları
Doğum tarixi 28 may 1947(1947-05-28) (73 yaş)
Doğum yeri Bakı
Peşəsi Bəstəkar

ƏsərləriRedaktə

Balet
Opera
 • "Mahnılı nağıllar" uşaq Operası (1996) - libretto müəllifindir
 • "Cavidi dəstgah" xor operası (2000-2001) - qiraətçi, xor, solistlər və 5 zərb aləti üçün
Simfonik əsərlər
 • Simli kvartet, tenor və bas üçün "Dərviş" (1992);
 • Simli, nəfəsli, vokal kvartetlər və piano üçün "Mərsiyə" (1993);
 • 15 alət üçün "Səma" (19194);
 • Simfonik orkestr üçün "Gecə" (1997);
Digər instrumental əsərlər
 • Piano üçün: sonata (1990); "A la meyxana" fantaziyası (1996); "Jasmin ləçəkləri" 7 miniatür (1998);
 • 2 piano və 2 saksofon üçün "Dəniz" (1998);
 • Kontrabas üçün solo-sonata (1990);
 • Orqan üçün "Qəsidə" simfoniyası (1991); "Səhra" fantaziyası (1997);
 • Klarnet üçün solo-sonata (1994);
 • Gitara üçün solo-sonata (1995);
 • 3 saylı simli Kvartet (1995);
 • 9 müxtəlif alət üçün "Pirəbədil" (1996);
 • Fleyta üçün solo-sonata (1997);
 • 4 fleyta və zərb alətləri üçün Mərasim-"Maral oyunu" (1999);
 • 8 violonçel və 4 kontrabas üçün "Müğfil" (2001).
"Maral" teatr tamaşasına musiqi /H.Cavidin əsəri əsasında/ (1999);
Məqalələr
 • Kak na pervom uroke /Q.Qarayev/. "Şərqi" jurnalı, №2, 1999; Zapax Rodinı. "Şərqi", №4, 1999;
 • Edinstvennıy i nepovtorimıy /X.Mirzəzadə/. "Şərqi", №1, 2000;
 • Mono-dialoq /rəssam E.Məmmədovun xatirəsinə/. "Şərqi", №2, 2001;
 • Otveth samomu sebe. "Şərqi", №3, 2001;
 • Voznesennıy na krılhcx vetra /R.Behbudov/. "Azərbaycan-İrs" jurnalı, №4, 2001. [2] [3]

QaynaqlarRedaktə

 1. Köçərli Ş. Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılıqda «Novruz» mövzusu. "Musiqi dünyası" jurnalı.
 2. Azərbaycan bəstəkarları və musiqişünasları - H hərfi
 3. Kəmalə Ələsgərli. Rəhilə Həsənovanın müəllif üslubunun bəzi xüsusiyyətləri. "Musiqi dünyası" jurnalı.