Rəqs — bədii obrazın ritmik plastik hərəkətlərinin və insan bədəninin ifadəli vəziyyətlərinin dəyişilməsi ilə yaranan incəsənət növü.

Qədim Yunanıstanda rəqs təsviri

Xarici keçidlərRedaktə