Rəsmxət

Rəsmxət bir çox fərqli alətlər vasitəsi ilə müxtəlif səthlərin üstünə çəkilən iki ölçülü formasiyaları əhatə edən bir vizual sənətdir. Bu söz vizual effekt yaratmaq üçün çəkilmiş bütün xətt rəsmlərini əhatə edir.

Leonardo da Vinçinin 1485–1490-cı illərdə çəkdiyi zənn edilən Vitruvius insanı adlı rəsmxəti

Rəsm ilə məşğul olan sənətkarlara rəsmxəttatlar, illüstratorlar və ya sənətkarlar deyilir. İllustratorların istifadə etdiyi alətlər arasında karandaş, doldurma qələm, diyircəkli qələm, mürəkkəb, pastel və s. rəsm alətləri ola bilər.

Həmçinin baxRedaktə

Kömür (qrafik material)