RGB (abbreviatura İngilis sözləri Red, Green, Blue – qırmızı, yaşıl, göy) — Rənglərin Aşqar modeli, bir qayda olaraq, rənglərin bir-birinə sintez olunmasıdır.

Rənglərin Additiv modeli

Addittiv ona görə adlanır ki, əsas rənglərin qara rəngə əlavə olunması ilə rənglər alınır.

Konsepsiyanın yaranma tarixi

redaktə

İlk dəfə 1756-cı ildə rus alimi Mixail Lomonosov fikir yürütmüşdür ki, təbiətdə hər hansı bir rəngi yaratmaq üçün 3 əsas rəngi (göy, qırmızı, yaşıl) müəyyən nisbətlə qarışdırmaq kifayətdir.

Qısa məlumat

redaktə

Təsvirlərin kompüter kodlaşdırılması rəngin 3 komponentlik nəzəriyyəsinin əsasında qurulmuşdur. Görmə zamanı rənglərin müxtəlifliyinin hiss edilməsini insanın əsəb sistemində 3 tip oyanışın kombinasiyalarının müxtəlifliyi ilə izah etmək olar.[1]

İstinadlar

redaktə
  1. Əliquliyev R.M., Salmanova P.M. İnformasiya cəmiyyəti: maraqlı xronoloji faktlar. Bakı: “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2013, 169 səh.