Radioaktiv parçalanma qanunu - radioaktiv elementlərin atom nüvələrinin sayının zaman daxilində azalmasını əks etdirən eksponensial qanun, N=N0 e-λt düsturu ilə ifadə edilir. Burada N-müəyyən zaman (t) daxilində elementlərin parçalanmamış atom­larının sayı, N0 – t=0 zaman anında məlum radioaktiv elementin atomlarının sayı, λ – radioaktiv parçalanma sabiti (konstant), e -natural loqarifmin əsası.

Radioaktiv parçalanma qanunu
Elm Geologiya

Həmçinin baxRedaktə

MənbəRedaktə

  • Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı: Nafta-Press. 2006. 679.