Ramiz İsgəndərov

Ramiz İsgəndərov — İqtisad elmləri doktoru, professor.

Ramiz İsgəndərov
Doğum tarixi
Doğum yeri Bərdə rayonu, Azərbaycan SSR
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahələri "İqtisadiyyatın riyazi və instrumental üsulları"
Elmi dərəcəsi İqtisad elmləri doktoru
Elmi adları "Sənaye iqtisadiyyatı və menecment" kafedrasının müdiri
İş yeri Azərbaycan Texniki Universiteti

Həyatı redaktə

Ramiz İsgəndərov 1953-cü ildə Bərdə rayonunun Mehdixanlı kəndində anadan olmuşdur. Orta təhsilini Mehdixanlı kənd orta məktəbində almışdır. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun «Kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi» fakültəsini, Moskva Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının «İqtisadiyyat» fakültəsini, Moskva Elmi-Tədqiqat Texnologiya İnstitutunun aspiranturasını bitirmişdir. Ramiz Kamal oğlu İsgəndərov 1988-ci ildən texnika elmləri namizədi, 2006-cı ildən iqtisad elmləri doktorudur (08.00.05 — «Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (kənd təsərrüfatı)» və 08.00.13 — «İqtisadiyyatın riyazi və instrumental üsulları» ixtisasları üzrə), 2010-cu ildən professordur. Elmi-texniki tərəqqinin sosial-iqtisadi məsələləri, eləcə də əmək bazarı və əhalinin sosial müdafiəsi ilə bağlı problemlərin tədqiqi ilə məşğuldur. Ölkəmizdə və bir sıra xarici ölkələrdə nəşr olunmuş 200 çap vərəqindən artıq həcmi olan 100-dən çox elmiməqalənin, 4 dərsliyin, 7 dərs vəsaitinin, 2 monoqrafiyanın və 5 tədris proqramının müəllifidir. Müəllifi olduğu «Əmək bazarı və əhalinin sosial müdafiəsi» və «Elmi-texniki tərəqqi: sosial-iqtisadi aspektlər» adlı kitabları Respublika Təhsil Nazirliyinin qərarı ilə iqtisad yönümlü ali məktəblər üçün dərslik kimi tövsiyə olunaraq nəşr edilmişdir.

Ramiz İsgəndərov Beynəlxalq İnformasiya Akademiyasının, Rusiya Federasiyasının Pedaqoji və Sosial Elmlər Akademiyasının, Gürcüstanın Biznes Elmləri Akademiyasının həqiqi üzvü seçilmişdir. BMT yanında Ümumdünya Sülh Federasiyasının Sülh Səfiridir. O, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının I, II və III qurultaylarının nümayəndəsi olmuşdur. Halhazırda Konfederasiyanın Məclis üzvüdür.

Ramiz İsgəndərov 1999-2011-ci illərdə Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının tədris və elmi işlər üzrə prorektoru olmuşdur. Hal hazırda Azərbaycan Texniki Universitetinin «Sənaye iqtisadiyyatı və menecment» kafedrasının müdiridir.[1]

Xarici ölkələrdə dərc olunan elmi əsərləri redaktə

 • 1. Формирование стратегии и инновационной деятельности предприятия. Труд и социальные отношения.- Труд и социальные отнощения, Москва, АТи СО, 2002, №1 (16)
 • 2. Технологическое прогнозирование и эффектив-ность научно-технического прогресса. Ученые записки (сборник статей).-Якутск, 2002, вып. 6
 • 3. Устойчивость рынка труда. Синергетический подход. Труд и социальные отношения.- Москва: Труд исоциальные отнощения, АТ и СО.-2002.-№2 (17)
 • 4. Статистическое моделирование уровня региональ-ной безработицы. Научный вестник Севастопольского филиала АТ и СО.- Севастополь, 2002.-№5
 • 5. Функционально-стоимостной анализ при решении проблемы повышения качества продукции. Труд исоциальные отношения.- Москва, 2002, №4
 • 6. Экономическая свобода общество и социальные установки экономических реформ развития научн. обр. потенциала Сибири. Материалы всероссийского научно-методического семинара. Томский Государственный Университет. Томск, 2002 г.
 • 7. Проблемы создания новой экономической системы. Труд и социальные отнощения, -Москва: АТ и СО-2003, -№2 160
 • 8. Оценка платежеспособного спроса населения Труд и социальные отнощения, -Москва: АТ и СО-2003, -№3
 • 9. Принципы социальной справедливости и пути ее регулирования Сборник материалов научно-практической конференции посвящен. 100-летию профсоюзов России. Оренбург, 2005
 • 10. Социальная рыночная экономика и проблема выбора социально-экономической модели Сборник

научных трудов Башкирского института социальных технологий. Уфа, 2008

 • 11. Основные задачи реформы социальной сферы Материалы научно-практической конференции. Алматы, 2009

Rusiya Federasiyasının iqtisad yönümlü ali məktəblərində istifadə edilən əsərləri redaktə

 • 1. Научно-технический прогресс и рынок нововведений. Москва, АТ и СО, 2000, 356 с.
 • 2. Технология производства и прогнозирование технологического развития. Москва, АТ и СО, 2002, 364 с.

İstinadlar redaktə

 1. "Doktrantura". 2015-11-29 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2015-09-10.

Xarici keçidlər redaktə