Ramiz Ələkbərov

Ələkbərov Ramiz Ələkbər oğlu (10 may 1957, Nəhəcir, Culfa rayonu) — Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar İnstitutunun Biokimyəvi tədqiqatlar laboratoriyasının müdiri, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

Ramiz Ələkbərov
Ələkbərov Ramiz Ələkbər oğlu
Ramiz Ələkbərov.jpg
Doğum tarixi (65 yaş)
Doğum yeri Nəhəcir, Culfa rayonu, Naxçıvan MSSR, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi biologiya
Elmi dərəcəsi biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı dosent
İş yerləri
Təhsili Bakı Dövlət Universiteti

HəyatıRedaktə

1957-ci ildə Culfa rayonunun Nəhəcir kəndində anadan olmuşdur. 1964-cü il tarixdə Nəhəcir kənd natamam orta məktəbin I sinfinə daxil olmuş, 1972-ci ildə 8 illik təhsil sistemini fərqlənmə şəhadətnaməsi ilə bitirmişdir. 1972-1975-ci illər Bakı Baza Tibb məktəbinə daxil olmuş və oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1975-1979-cu illər Nəhəcir kənd feldşer məntəqəsində müdir kimi çalışmışdır. 1979-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinə daxil olmuş və 1985-ci ildə oranı bitirmişdir.

Elmi yaradıcılığıRedaktə

2003-cü ilin yanvar ayından əvvəlcə AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutunun “Bioresurslardan istifadə” sonra isə “Bitki sistematikası” şöbəsində kiçik elmi işçi, 2009-cu ildən isə böyük elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. Naxçıvan MR ərazisində briofloranın tədqiqi ilə məşğul olmuşdur. O, 2004-cü ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin dissertantı olmuş və “Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində mamırkimilərin tədqiqi” mövzusunda dissertasiya işinə başlamış, 29 fevral 2008-ci ildə müvəffəqiyyətlə müdafiə etmişdir. Bu sahədə ölkə və dünya alimlərinin son illərdə əldə etdikləri nailiyyətlərlə daim maraqlanmış, müasir metodların tədqiqat işlərindəki tətbiqinə üstünlük vermişdir. Tədqiqat işlərinin nəticələrini əks etdirən məqalələrini respublika və xarici elmi jurnallarda, simpozium və konfrans materiallarında dərc etdirmişdir. 2013-cü ildən “Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılan dalamazkimilər: bioekologiyası, fitosenologiyası və istifadə perspektivləri” mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində çalışır. 2015-ci ildə AMEA Naxçıvan bölməsində “İlin alimi” nominasiyası üzrə keçirilən diploma layiq görülmüşdür. 2015-ci ilin aprel ayından “Biokimyəvi tədqiqatlar” laboratoriyasının rəhbəridir. Tədqiqat işlərini əsasən praktik tətbiq istiqamətində aparmağa çalışır.

Əsas elmi nailiyyətləriRedaktə

Naxçıvan MR-in brioflorası tədqiq edilmiş, ərazidə 31 fəsilə və 70 cinsə aid 114 növ mamır aşkar edilmişdir ki, onlardan da 4 fəsilə, 15 cinsə aid olan 29 mamır növü ərazi florası üçün yenidir. Bunlardan da bir cins və 16 növ Azərbaycan florası üçün ilk dəfə olaraq qeyd edilmişdir [1]. .

Kitab və monoqrafiyalarıRedaktə

 1. Mustafayeva İ.R., Ələkbərov R.Ə., Bayramov A.B., Məhərrəmov M.M. “Latın dili: qrammatika və terminologiyanın əsasları” Bakı: 2011, “İndigo” mətbəəsi, E-mail: www.info @ indigo.az, 128 s.
 2. İbadullayeva S., Ələkbərov R. Dərman bitkiləri (Etnobotanika və Fitoterapiya) Medicial plants (Ethnobotany and Phytoterapya), Təhsil, Elm, Bakı, 2013, 331 s.
 3. Talıbov T.H., İbrahimov Ə.Ş., İbrahimov Ə.M., Ələkbərov R.Ə., İsmayılov A.H., Quliyev V.B., Qurbanov Ə.K. Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəsmi dərman bitkiləri, Əcəmi nəşriyyatı, 2014, 431 s.
 4. Mustafayeva İ.R., İbadullayeva S.C., Ələkbərov R.Ə., İsmayılov A.H., Qasımov H.Z., Qasımova Ş.Ş. Farmakoqnoziya botanikanın əsasları ilə (dərslik), “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi. Naxçıvan, 2015, 648 s.
 5. Talıbov T.H., Ələkbərov R.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikasının florası - Bryophyta, ISBN 978-9952-8037-2-3, “VİCTORY” mətbəəsi, Bakı, 2015, 196 s.

Elmi məqalələriRedaktə

 1. Ələkbərov R.Ə., Novrvzov V.S. Naxçıvan MR-dən Azərbaycan üçün yeni mamırlar. Gəncə, AKTA və Aqronomluq Texnologiyası fakultəsinin Elmi Əsərlər toplusu, Bakı: Elm, s.29-32, 2003.
 2. Ələkbərov R.Ə. Naxçıvan MR brioflorasının yeni mamır növləri. Naxçıvan MR-80 konfransının materialları, Bakı: Elm, s. 2004, s.180-183.
 3. Talıbov T.H., Ələkbərov R.Ə., Naxçıvan MR-in mamirkimilərinin tədqiqinə dair, AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri, Bakı: Elm, 2004, XXVc. s. 180-186
 4. Ələkbərov R.Ə. Naxçıvan MR brioflorasının sistematik təhlili, AMEA-60, konfransın materialları 2005, s. 358-362
 5. Ələkbərov R.Ə. Naxçıvan MR brioflorasının yeni növləri Kimya, Biologiya, Tibb, «Bilgi» dərgisi, Bakı: Nurlan, 2005, №1 (23), s. 93-95.
 6. Ələkbərov R.Ə. Naxçıvan MR brioflorasının yeni taksonu, Naxçıvan Dövlət Universitetinin Xəbərləri, 2006, №1(19), s. 36-38.
 7. Ələkbərov R.Ə. Bryaceae fəsiləsinin tədqiq olunan növləri, AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri Bakı: Elm, 2006, XXVI c., s. 14-15.
 8. Ələkbərov R.Ə. Polytrichaceae fəsiləsinin tədqiq olunan növləri, Azərbaycan Aqrar Elmi, Bakı: Elm, 2006, №3-4, s. 165-167.
 9. Ələkbərov R.Ə. Naxçıvan MR brıoflorasında mamırların yayılma qanunauygunluqları, AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Naxçıvan: Tusi, 2006, №3, s.146-150.
 10. Ələkbərov R.Ə. Mamırların müalicəvi xüsusiyyətləri, AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Naxçıvan: Tusi, 2006, №5, s. 172-175.
 11. Ələkbərov R.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası brioflorasının ekoloji - coğrafi təhlili, AMEA Gəncə Regional Elm mərkəzinin Xəbərlər məcmuəsi, Gəncə: Elm, 2007, №27, s. 14-19.
 12. Ələkbərov R.Ə. Naxçıvan MR brioflorasında mamırların mühafizəsi, AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Naxçıvan: Tusi, 2007, №4, s. 126-130.
 13. Ələkbərov R.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası brioflorasının spektri, AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Naxçıvan: Tusi, 2007, №2, s.103-111.
 14. Ələkbərov R.Ə. Naxçıvan MR brioflorasının təhlili, AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri Bakı: Elm, 2007, XXVIIc., s. 14-23.
 15. Ələkbərov R.Ə. Naxçıvan MR brioflorasında rast gəlinən yeni taksonlar, AMEA Xəbərləri, Bakı: Elm, 2007, №1-2, s. 97-103.
 16. Ələkbərov R.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası brioflorasının reliktliyi, Naxçıvan, Bu Gün: İslahatlar, periçpektivlər, 2008, №2, s. 477-481.
 17. Ələkbərov R.Ə., Seyidov M.M. Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğu ərazisində yayılmış ali sporlu bitkilər, AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Naxçıvan: Tusi, 2008, №2, s. 168-173.
 18. Ələkbərov R.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası əsas bitkilik tiplərinə görə briofloranın xarakteristikası, AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Naxçıvan: Tusi, 2008, №4, s. 111-116.
 19. Ələkbərov R.Ə. Çilədağı (Eremostachys Bunge) və onun müalicəvi əhəmiyyəti, Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri, 2009, №1(26) s. 34-36.
 20. Ələkbərov R.Ə. Mamırların tədrisi metodikası, Naxçıvan müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, 2009, №1(17), s. 112-119.
 21. Ələkbərov R.Ə. Ordubad və Culfa dağlıq botaniki-coğrafi rayonlarının mamırları, AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Naxçıvan: Tusi, 2009, №2, s. 102-109.
 22. Ələkbərov R.Ə. Orta Araz Vilayəti brioflorasını təhlili, Biomüxtəliflik və bitkilərin introduksiyası AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının 75 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı: 23-24 sentyabr 2009-cu il, I hissə, s. 195-199.
 23. Ələkbərov R.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz və Babək rayonları üzrə briofloranın sistematik tərkibi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2009, №4, s. 95-99.
 24. Алекперов Р.А. Новые виды бриофлоры Южной части Малого Кавказа, Актуалные проблемы гуманитарных и естественных наук, Москва: 2009, №11, c. 17-20.
 25. Алекперов Р.А. Новые виды из Средней Аразской Области для бриофлоры Азербайджана, Первые международные Беккеровские чтения (27-29 мая 2010). Волгоградский государственный университет Кафедра Биологии Волгоград: 2010, Часть I, c.14-16.
 26. Ələkbərov R.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikkası brioflorasının yeni taksonları, AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2010, №2, s. 102-105.
 27. Ələkbərov R.Ə. Orta Araz vilayəti brioflorasının müalicəvi əhəmiyyətli mamırlarının biomorfoloyi xüsusiyyətləri, Naxçıvan Dövlət Universiteti Təbiət elmləri və tibb seriyası, 2010, №2, s. 31-34.
 28. Алекперов Р.А. Новые виды из Средней Аразской Области для бриофлоры Азербайджана, Первые международные Беккеровские чтения (27-29 мая 2010), Волгоградский государственный университет Кафедра Биологии Волгоград: 2010, c. 3-5.
 29. Алекперов Р.А. Новые виды мхов для флоры Азербайджана, VI Международная научно-практическая конференция. Алтайский Государственный Аграрный Университет. (Проблемы рационального использования природных ресурсов, воспроизводства почвенного плодородия, применения средств химизации). Аграрная наука-сельскому хозяйству, Барнаул, 2011, c. 14-16.
 30. Ələkbərov R.Ə. Tədqiq edilən yeni mamır (Callergon sarmentosum (Wahlenb.) Kind və Plagiothecium laetum Schimp) taksonları, Naxçıvan Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri və tibb seriyası, 2011, №1 (36), s. 45-47.
 31. Ələkbərov R.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında tədqiq edilən yeni mamır taksonları, AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2011, Cild 7, №2, s. 126-130.
 32. Алекперов Р.А. Новые виды из бриофлоры Средней Аразской Области Азербайджана, VI Международная научно-практическая конференция. Алтайский Государственный Аграрный Университет. (Проблемы рационального использования природных ресурсов, воспроизводства почвенного плодородия, применения средств химизации). Аграрная наука-сельскому хозяйству, Барнаул, 2011, Книга 4, c. 17-19.
 33. Алекперов Р.А. Новые виды из бриофлоры Нахчыванской Автономной Республики, Материалы докладов Всероссийской научно-практической конференции биологические музеи: Роль и место в научно-образовательном пространстве. 19-20 июня 2011г.г. Махачкала, c. 70-73.
 34. Talıbov T.H., İbrahimov Ə.Ş., Ələkbərov R.Ə., İsmayılov A.H. Naxçıvan Muxtar Respublikasında rəsmi dərman bitkilərinin taksonomik spektri, “Faydalı bitkilərdən istifadənin aktual problemləri” Bakı: 26-28 oktyabr, 2011, s. 249-258.
 35. Ələkbərov R.Ə., Qasımov H.Z. Gövdəsiz çaşır (Prongos acaulis L.) və Çiriş (Eresmus spectabilis (Bieb.) bitkiləri, onların faydalı xüsusiyyətləri, “Faydalı bitkilərdən istifadənin aktual problemləri” Bakı: 26-28 oktyabr, 2011, s. 146-149.
 36. Ələkbərov R.Ə. Briofloranın tədrisi metodikası, Ekoloji dərnəklərin təşkili və keçirilməsinə dair metodiki tövsiyələr. Naxçıvan: Tusi, 2011, s. 47-51.
 37. Ələkbərov R.Ə. Briofloranın tədrisi metodikası, Ekoloji dərnəklərin təşkili və keçirilməsinə dair metodiki tövsiyələr, Naxçıvan: Tusi, 2011, s. 25-27.
 38. Алекперов Р.А. Новые виды из бриофлоры Нахчыванской Автономной Республики, Материалы докладов Всероссийской научно-практической конференции биологические музеи: Роль и место в научно-образовательном пространстве. 19-20 июня 2011г.г. Махачкала, s. 70-73.
 39. Алекперов Р.А. Новые виды мхов для флоры Азербайджана, Аграрная наука - сельскому хозяйству: сборник статей: в 3 кн. / VII Международная научно-практическая конференция (2-3 февраля 2012 г.). Барнаул: 2012, c. 72-75.
 40. Talıbov T.H., İbrahimov Ə.Ş., İbrahimov Ə.M., Ələkbərov R.Ə., İsmayılov A.H. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılmış rəsmi dərman bitkilərinə aid bəzi yabanı meyvə ağac və kolların təbii ehtiyatı, AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, təbiət və texniki elmlər seriyası, Naxçıvan: Tusi, 2012, Cild 8, №2, s. 49-58.
 41. Ələkbərov R.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası brioflorasinin nadir və məhvolma təhlükəsi altında olan mamırları, AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2012, №4, s. 142-147.
 42. Ələkbərov R.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası brioflorasında Pottiaceae Schimp. fəsiləsinin növləri, Naxçıvan Dövlət Universitetinin Xəbərləri, 2013, № 26, s. 48-51.
 43. Алекперов Р.А. Лечебные свойства видов мяты входящих в состав рода Menta L. семейства Lamiaceae Lindl. распространение во флоре Нахчыванской Автономной республики, Современное общество, образование и наука, Международной научно-практической конференции, 31 июля 2013 г, Часть 1, Тамбов 2013 г., c.12-17.
 44. Ələkbərov R.Ə., Qənbərli A.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılan dalamazkimilər (Lamiaceae Lindl.) fəsiləsinin Leonurus L. cinsinə daxil olan növlərin müalicəvi xüsusiyyətləri, Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2013, №2, s. 119-124.
 45. Qasımov H.Z. İbadullayeva S.C., Mövsümova N.V., Əliyeva Ş.Q., Ələkbərov R.Ə., Əhmədzadə S.R., Əsgərova N.Ə., Şirəliyeva G.Ş. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılan ənənəvi dərman bitkiləri və onların istifadə yolları, AMEA Botanika İnstitutunun Elmi əsərləri, 2013, XXXIII c., s. 123-128.
 46. Ələkbərov R.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikasi florasında yayılan dalamazkimilər (Lamiaceae Lindl.) fəsiləsinin Satureja L. (Çöl nanəsi) cinsinə daxil olan növlərin biomorfoekoloji və müalicəvi xüsusiyyətləri, Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2014, №2, s. 130-134.
 47. Ибадуллаева С.Д., Алекперов Р.А., Гасымов Г.З. Thymus hyemalis Lange (Lamiaceae) - Новый вид для флоры Азербайджана, Санкт-Петербург, Бот. жур., 2014, т. 99, №7, s. 825-827.
 48. Алекперов Р.А. Биоморфологические, экологические и лечебные свойства видов, входящихся и роды Осimum L. и Origanum L. семейства Lamiaceae Lindl. флоры Нахчыванской Автономной Республики, Современное общество, образование и наука, Тамбов, 30 июня 2014 года, часть 4, c. 13-17.
 49. Ələkbərov R.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikasi florasıda yayilan dalamazkimilər (Lamiaceae Lindl.) fəsiləsinin Stachys L. cinsinə daxil olan növlərin biomorfoekoloji və müalicəvi xüsusiyyətləri, Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2014, №4, s. 126-133.
 50. Alakbarov R.A. Biomorphologische und Umwelt Arten der Gattung Marribium L., der Familie der Lamiaceae Lindl., Weit verbreitet in der Flora der Autonomen Republik Nachitschewan, Nachitschewan Austrian Journal of Technical and Natural Sciences № 1-2 2015, January-February, “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Am Gestade 1, 1010 Vienna, Austria, 2015, Impact factor: 0,1, ISSN 2310-5607, p. 3-6.
 51. Alakbarov R.A. Biomorphologic and Therapeutic Features of the Kinds Included into Stachys L. Species of Nonstringings (Lamiaceae Lindl.) Family Widely Spread in Flora of Nakhchivan Autonomous Republic Azerbaijan, European Academic Research Vol. II, ISSUE 12/ March 2015, Impact factor: 0.1, Drji Value: 5.9 (b+), ISSN 2286-4822, p. 15099-150111.
 52. Ələkbərov R.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılan Dalamazkimilər (Lamiaceae Lindl.) fəsiləsinin boğazotu (Prunella L.) cinsinə daxil olan növlərin biomorfoloji və müalicəvi xüsusiyyətləri, NDU-nun Xəbərləri, Təbiət Elmləri və Tibb seriyası, 2015, №3, (68) s. 63-66.
 53. Ələkbərov R., Qənbərli A. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində Lamiaceae Lindl. fəsiləsinin Qəlbotu (Acinos Mill.) cinsinə daxil olan növlərin bioekoloji xüsusiyyətləri və tibbi əhəmiyyəti, Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2015, №2, s. 121-126.
 54. Алекперов Р.А., Аббасов Н.К. Биоморфологические, экологические и лечебные свойства видов, входящих в состав рода Mentha L. семейства Lamiaceae Lindl. распространенных, во флоре Нахчыванской Автономной Республики, Вестник Казанского Государственного Аграрного Университета 2015, c. 93-96.
 55. Ələkbərov R.Ə., Rəhimova S.Ə. Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılan kəklikotu (Thymus L.) cinsinə daxil olan limonlu kəklikotu növünün (Thymus hyemalis Lange) bioekoloji xüsusiyyətləri və tibbi əhəmiyyəti, NDU, Kənd təsərrüfatının inkişafı reallıqlar və perspektivlər. Beynəlxalq konfrans, 2015, s. 229-233.
 56. Alakbarov R.A. Биоморфологические, экологические и лечебные свойства видов, входящихся в роды Lallemantia Fisch. et C.A.Mey. семейства Lamiaceae Lindl. флоры Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, Международной научно-практической конференции, Казанского Государственного Аграрного Университета, 2015, c. 39-44.
 57. Ələkbərov R.Ə., Rəhimova S.Ə. Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılan Böyürtkən (Rubus L.) cinsinə daxil olan Bozumtul böyürtkən (Rubus caesius L., 1753) növünün bioekoloji xüsusiyyətləri, fitokimyəvi tərkibi və tibbi əhəmiyyəti, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, “Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər”, Beynəlxalq elmi-praktik konfrans, Gəncə, 23-24 oktyabr, 2015, s. 281- 284.
 58. Ələkbərov R.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılan Dalamazkimilər (Lamiaceae Lindl.) fəsiləsinin boğazotu (Prunella L.) cinsinə daxil olan növlərin biomor-foloji və müalicəvi xüsusiyyətləri NDU-nun Xəbərləri, Təbiət Elmləri və Tibb seriyası, 2015, №3, (68), s. 63-66
 59. Ələkbərov R.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazi-sində yayilan Lamiaceae Lindl. fəsiləsinin Dirçək (Ajuga L.) cinsinə daxil olan növlərin bioekoloji xüsusiyyətləri və tibbi əhəmiyyəti, Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2015, №4, s.126-132.
 60. Алекперов Р.А. Фитоценотическое значеиие видов рода Thymus L. в растительном покрове Нахчыванской Автономной Республики. // IV Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы современной науки» (25.02.2016 г.), г. Москва, с. 151-156.
 61. Ələkbərov R.Ə. Dalamazkimilər fəsiləsinə (Lamiaceae Lindl.) daxil olan dərman əhəmiyyətli bitki növləri və onlarin tətbiq istiqamətləri. // Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri, 12-13 may 2016, Beynəlxalq elmi-praktik konfrans, III hissə, Gəncə Dövlət Universiteti, Gəncə şəhəri, 2016, s. 102-107.
 62. Ələkbərov R.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılmış Dalamazkimilər (Lamiaceae Lindl.) fəsiləsinin Thymus L. cinsinə daxil olan növlərin biomorfoloji və müalicəvi xüsusiyyətləri. // AMEA, Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2016, №2, s. 115-124
 63. Guliyeva S., Akhundova S., Alakbarov R., Qasimov H. The Productivity and Structure of Sage (Salvia L.) Populations in the Territories of Lesser Caucasus Range. İmpact factor. // İnternational Jurnal of Sciences, Research Article Volume 5, Fevruary 2016 (02), This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 Author (s) retain the copyright of this article. Publication rights with Alkhaer Publications. Published at: http: //www.ijsciences.com/pub/issue/2016-02/ DOI: 10.18483/ ijSci. 947; Online ISSN: 2305-3925; Print ISSN: 2410-4477, p.70-76.
 64. Алекперов Р.А. Биоэкологические и лечебные свойства видов входящихся в роды Phlomis L. семейства Lamiaceae Lindl. флоры Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Gəncə şəhəri, 2016, Ətraf mühitdə baş verən qlobal dəyişikliklər və ekoloji problemlər, 5-6 oktyabr 2016, 8-ci Beynəlxalq elmi-praktik konfrans, II hissə, s. 102-107
 65. Ələkbərov R.Ə., Qənbərli A.Ə., Naxçıvan Muxtar Respublikası florasida yayilan Stachys L. cinsinə daxil olan Stachys inflata Benth. - Şişkin poruq növünün biomorfoloji, tibbi xüsusiyyətləri və fitokimyəvi analiz nəticələri. AMEA, Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2016, №4, s.124-129
 66. Ələkbərov R.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılan Qaraqınıq (Origanum L.) cinsinə daxil olan Adi qaraqınıq (Origanum vulqare L.) növünün bioloji xüsusiyyətləri, fitokimyəvi tərkibi və əhəmiyyəti. NDU-nun Xəbərləri, Təbiət Elmləri və Tibb seriyası, 2016, №7, (80), s. 60-64
 67. Alakbarov R. The results of phytochemical analysis, and therapeutic features of biomorphological species Phlomis salicifoliya Regel, genus Phlomis L. flora of the Nakhchivan Autonomous Republic. International Journal of Botany Studies, ISSN: 2455-541X, IMPACT FACTOR: RJIF 5.12, Volume 2; Issue 2; March 2017, pp. 7-9
 68. Ələkbərov R.Ə., Abbasov N.K., Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılan kəklikotu (Thymus L.), dağ nanəsi (Ziziphora L.) və yonca (Trifolium L.) cinslərinə daxil olan növlərin biomorfoloji, fitokimyəvi xüsusiyyətləri və istifadə perspektivləri. Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri, Gəncə, Beynəlxalq elmi konfrans, 4-5 may 2017, II hissə, s. 60-63
 69. Ələkbərov R.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılan Badrinc (Melissa L.) cinsinə daxil olan Dərman badrinci (Melissa offisinalis L.) növünün biomorfoloji xüsusiyyətləri, fitokimyəvi tərkibi və tibbi əhəmiyyəti. Gəncə, ADAU-nun Xəbərləri, 2017, s. 22-25
 70. Ələkbərov R.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılan dağ nanəsi (Ziziphora L.) cinsinə daxil olan növlərin biomorfoloji və ekoloji xüsusiyyətləri. AMEA, Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2017, №2, s.104-108
 71. Ələkbərov R.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılan dalamaz cinsinə daxil olan Lamium L. populyasiyalarının quruluşu və məhsuldarlığı. NDU-nun Xəbərləri, Təbiət Elmləri və Tibb seriyası, 2017, №3, (84), s. 41-47

İstinadlarRedaktə

 1. Ələkbərov R.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində mamırkimilərin tədqiqi: Biol. elm. nam. ... dis. avtoref., Bakı, 2008, 20 s.

MənbəRedaktə