Rasim Tağıyev (yazıçı)

Rasim Hümmət oğlu Tağıyev - ədəbiyyatşünas, tənqidçi, mətnşünas, biblioqraf, 1976-cı ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, filologiya elmləri namizədi (1967).

Rasim Tağıyev
Tağıyev Rasim Hümmət oğlu
Doğum tarixi
Doğum yeri Xəlfərəddin, Ağcabədi rayonu, Azərbaycan
Vəfat tarixi (49 yaşında)
Vəfat yeri Bakı
Dəfn yeri Xəlfərəddin, Ağcabədi rayonu
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti Azərbaycanlı

Həyatı redaktə

1938-ci il iyunun 25-də Azərbaycanın Ağcabədi rayonunun Xəlfərəddin kəndində kolxozçu ailəsində anadan olmuşdur. Burada kənd orta məktəbini bitirdikdən sonra ADU-nun filologiya fakültəsində təhsil almışdır (1955-1962).

Təhsili redaktə

Xəlfərəddin kənd orta məktəbini bitirdikdən sonra ADU-nun filologiya fakültəsində təhsil almışdır (1955-1962). Azərtədrisnəşrdə, Azərnəşrdə korrektor olmuşdur (1962-1964), Azərbaycan EA Nizami adına Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun aspiranturasında təhsilini davam etdirmişdir. “Azərbaycan sovet ədəbiyyatının inkişafında “İnqilab və mədəniyyət” jurnalının rolu (1932-1934-cü illər)” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. İnstitutda kiçik elmi işçi (1967-1973), baş elmi işçi vəzifələrində işləmişdir (1973-1987).

Fəaliyyəti redaktə

1956-cı ildən ədəbi fəaliyyətə başlamışdır. Dövri mətbuatda vaxtaşırı çıxış etmiş, mətnşünaslıq və biblioqrafiya sahəsində ciddi fəaliyyət göstərmişdir: Məmməd Aranlının “Cəbhə gündəliyi” (B., Gənclik, 1975), Əli Nazimin “Seçilmiş əsərləri” (B., Yazıçı, 1979), Nikolay Tixonovun “ Azərbaycan dəftəri” (B., Yazıçı, 1979), Hənəfi Zeynallının “Seçilmiş əsərləri” (B., Yazıçı, 1983) kitablarını tərtib edib ön söz yazmışdır. “Azərbaycan” jurnalı biblioqrafiyası (1923-1972-ci illər)” (B., Elm, 1973), “M. S. Ordubadi (1872-1972)” (B., Elm, 1975) biblioqrafiyası onun zəhmətinin bəhrəsidir. “Azərbaycan sovet ədəbiyyatşünaslığı (1920-1975-ci illər)” (B., Elm, 1983) monumental biblioqrafiyasının müəlliflərindən biridir. Azərbaycan KP rayon komitəsinin mühazirəçilər qrupunun ədəbiyyat və incəsənət bölməsinin rəhbəri olmuşdur. (1970-1974), respublika “Bilik” cəmiyyətində ədəbiyyat və incəsənət üzrə elmi-metodiki şuranın katibi ( 1974-1977), şura sədrinin birinci müavini (1977-ci ildən) olmuşdur. Azərbaycan gənc müxbirlərinin II və III respublika toplanışlarına nümayəndə seçilmişdir (1959-1960). Mətbuatda fəal çıxış etdiyinə görə Azərbaycan LKGİMK-nın (1960), Azərbaycan SSR “Bilik” cəmiyyətinin (1971), AHİŞ-in (1974) fəxri tərifnamələrini almışdır.

Əsərləri redaktə

 1. “Ədəbi-bədii tənqid və müasir sovet ədəbiyyatının aktual problemləri”. B., Elm, 1974, 56 səh., 1.000 nüs.
 2. “Salman Mümtaz”. B., Elm, 1974, 44 səh. 500 nüs.
 3. “Azərbaycan qadını-50”. B., İşıq, 1974, 2.500 nüs.
 4. “Dostluq telləri”, B., Elm, 1975, 74 səh., 1.000 nüs.
 5. “Süngüyə çevrilmiş qələm”, B., Elm, 1977, 82 səh., 100 nüs.
 6. “Azərbaycan” jurnalı və “Azərbaycan sovet ədəbiyyatının aktual problemləri (1923-1976-cı illər)”, B., Elm, 1977, 235 səh., 2000 nüs.
 7. “Azərbaycan sovet dramaturgiyasının banisi”, B.,1979, 82 səh., 1.500 nüs.
 8. “Keçilmiş yol (şərikli)”, B., Elm, 1984, 106 səh., 2.000 nüs.
 9. “Xatirələrdə yaşayanlar”, B., Azərnəşr, 1985, 332 səh., 30 000 nüs.
 10. “Azərbaycan” jurnalının biblioqrafiyası (1928-1973), B., Elm, 1973, 604 səh., 1.500 nüs.
 11. “Məhəmməd Səid Ordubadi (1872-1972)”, Biblioqrafiya, B., Elm, 975, 140 səh., 1.900 nüs.

İstinadlar redaktə

 1. https://aranqazeti.az/2021/05/07/rasim-tagiyev-1938-1987/