Redaktor - 1)elmi, ədəbi, bədii və s. materialı redaktə edib çapa hazırlayan şəxs; 2)hər hansı bir əsərin nəşrinə, əsərlər külliyyatının toplanıb çapa hazırlanmasına rəhbərlik edən şəxs; 3)dövri mətbuatın məzmun və buraxılışına məsul şəxs; 4)nəşr, kitab və ya qəzet, jurnal işinə rəhbərlik edən. Redaktor nəşriyyatlarda çalışan, yaxud müqavilə əsasında kənardan cəlb olunan, nəşriyyat əlyazmasının mətnini elmi, ədəbi, texniki və bədii cəhətdən işləyib nəşrə hazırlayan aparıcı mütəxəssisdir [1].

Tutduğu vəzifəyə görə:

  • Ədəbi redaktor
  • Bədii redaktor
  • Filmin redaktoru vəzifələri olur.

Qəzet və jurnalların əsas məsul şəxsi baş redaktor adlanır və əsasən inzibati məsələlərlə məşğul olur.[2]

ƏdəbiyyatRedaktə

  • R.Əliquliyev, S.Şükürlü, S.Kazımova. Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan əsas terminlər. Baki, İnformasiya Texnologiyaları, 2009, 201 s.


İstinadlarRedaktə

  1. Nəşriyyat işi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu
  2. Redaktorun şikayəti barədə ətraflı məlumat