Regionşünaslıq

Azərbaycanda tədrisiRedaktə

Azərbaycan Dillər UniversitetiRedaktə

Azərbaycan Dillər Universitetində Regionşünaslıq ixtisası 1998-ci ildən açılmışdır. Əvvəlcə Böyük Britaniyaşünaslıq, 1999-cu ildən Almaniyaşünaslıq, 2001-ci ildən Fransaşünaslıq, Avropaşünaslıq, 2003-cü ildən Amerikaşünaslıq, 2005-ci ildən Yaxın Şərq və İsrailşünaslıq, 2006-cı ildən Azərbaycanşünaslıq, Skandinaviyaşünaslıq,

Regionşünaslıq ixtisası (Böyük Britaniyaşünaslıq) üzrə magistratura 2002-ci ildən açılmışdır. 2003-cü ildən Almaniyaşünaslıq, 2005-ci ildən Fransaşünaslıq, 2007-ci ildən Amerikaşünaslıq ixtisasları üzrə magistrlar təhsil alır.

İxtisas üzrə bakalavriaturada ilk buraxılış 2001-ci ildə, magistraturada 2004-cü ildə olmuşdur. İndiyədək bu ixtisas üzrə 389 bakalavr, 157 magistr məzun olmuşdur. 1998–2007-ci illərədək ixtisas üzrə fənlər Qərbşünaslıq və Beynəlxalq münasibətlər kafedralarının bazalarında keçilirdi.

23 fevral 2007-ci ildə Regionşünaslıq ixtisası üzrə tədrisin keyfiyyətinin və idarəolunmasının daha da yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Regionşünaslıq kafedrasının yaradılması haqqında əmr verildi.

Beləliklə, Regionşünaslıq kafedrası fəaliyyətə başladı. Kafedrada 32 müəllim çalışır. Onlardan biri akademik, doqquzu elmlər namizədi və digərləri 5 illik təhsili olan müəllimlərdir. Ştat üzrə 19 müəllim, saathesabı 13 müəllim işləyir. Dil, iqtisadiyyat və hüquqa dair fənlərdən başqa bütün fənlər Regionşünaslıq kafedrasının müəllimləri tərəfindən tədris edilir. İxtisas üzrə bakalavraturada 52 fənn, magistraturada 15 fənn keçilir. Hal-hazırda Regionşünaslıq ixtisası üzrə 464 tələbə (bunlardan 20-si xarici tələbələrdir.) bakalavriaturada, 34 tələbə isə magistraturada təhsil alır.

Bakı Slavyan UniversitetiRedaktə

Bakı Slavyan Universitetində regionşünaslıq ixtisası 1999-cu ildən açılmışdır. Əvvəlcə Rusiyaşünaslıq və Yunanıstanşünaslıq, 2000-ci ildən Polşaşünaslıq, Bolqarıstanşünaslıq, Çexiyaşünaslıq, 2001-ci ildən Ukraynaşünaslıq, Slovakiyaşünaslıq, 2002-ci ildən Azərbaycanşünaslıq, 2003-cü ildən isə Türkiyəşünaslıq ixtisasları tədris olunmağa başlanılmışdır.

Regionşünaslıq ixtisası (Rusiyaşünaslıq, Yunanıstanşünaslıq) üzrə magistratura pilləsi 2003-cü ildən açılmışdır. 2004-ci ildən Polşaşünaslıq, Bolqarıstanşünaslıq, Çexiyaşünaslıq, 2005-ci ildən Ukraynaşünaslıq, Slovakiyaşünaslıq, 2006-cı ildən Azərbaycanşünaslıq, 2007-ci ildən isə Türkiyəşünaslıq ixtisasları üzrə magistratura pilləsinə qəbul həyata keçirilməyə başlanıldı.

1999–2005-ci illərədək ixtisas üzrə fənlər Slavyan filologiyası və Beynəlxalq münasibətlər kafedralarının bazalarında keçilirdi. 2005-ci ildə Regionşünaslıq ixtisası üzrə tədrisin keyfiyyətinin və idarəolunmasının daha da yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Avropaşünaslıq kafedrasının yaradılması haqqında əmr verildi.

Regionşünas-tələbələrə beynəlxalq münasibətlər tarixi və nəzəriyyəsi, beynəlxalq hüquq, Avropa təhlükəsizliyi sistemi, diplomatiya tarixi və diplomatik protokol, konfliktologiya, politologiya, ayrı-ayrı Şərqi Avropa regionları üzrə ixtisaslaşma ölkələrinin dili, tarixi, mədəniyyəti, ədəbiyyatı, qanunvericiliyi, daxili və xarici siyasəti, iqtisadiyyatı, coğrafiyası, ictimai fikir tarixi fənnləri tədris olunur. Bir sıra nəzəri fənlərlə yanaşı, tələbələr ən azı 3–4 dil üzrə əsaslı hazırlıq keçir ki, bu dillərdən ikisi Qərbi Avropa, ikisi isə slavyan xalqlarının dilləridir.