Rekord (lat. 'recordum «yadasalınan» ing. record) — hansısa sahədə ən böyük nailiyyət.

Daha böyük nailiyyət əldə edən şəxs rekordsmen adlanır.