Rif (nid. rif- qabırğa, til) - dayaz su sahələrində sualtı və suüstü yüksəkliklər. Sualtı və sahil qayalıqlarının dağılması və ya mərcan polip koloniyalarının [1], yosunların və digər rifyaradıcı orqanizmlərin çoxalması və artması nəticəsində yaranır.

Geomorofloji terminRedaktə

Rif - (rus. риф, ing. reef) Mərcan koloniyalarının, əhəngli yosunların, mamırların və rif əmələgətirən baş­qa orqanizmlərin sualtı əhəngli qur­ğuları. Ancaq isti dənizlərdə yayıl­mışdır. Rif müxtəlif tipləri ayrılır: çəpər, sahil, həlqəvi /atollar/ və b.[2]

Qədim riflərRedaktə

DokembriRedaktə

PaleozoyRedaktə

MezozoyRedaktə

KaynozoyRedaktə

Müasir riflərRedaktə

Biotik riflərRedaktə

Mərcan rifləriRedaktə

Digər biotik riflərRedaktə

Süni riflərRedaktə

Həmçinin baxRedaktə

İstinadlarRedaktə

  1. Географическая энциклопедия. Риф
  2. "Rif". Geomorfoloji terminlərin izahlı lüğəti. Bakı: "Elm". 2012. səh. 177. ISBN 978-9952-453-14-0.