Rif (nid. rif- qabırğa, til) - dayaz su sahələrində sualtı və suüstü yüksəkliklər. Sualtı və sahil qayalıqlarının dağılması və ya mərcan polip koloniyalarının [1], yosunların və digər rifyaradıcı orqanizmlərin çoxalması və artması nəticəsində yaranır.

Geomorofloji terminRedaktə

Rif - (rus. риф, ing. reef) Mərcan koloniyalarının, əhəngli yosunların, mamırların və rif əmələgətirən baş­qa orqanizmlərin sualtı əhəngli qur­ğuları. Ancaq isti dənizlərdə yayıl­mışdır. Rif müxtəlif tipləri ayrılır: çəpər, sahil, həlqəvi /atollar/ və b.[2]

Qədim riflərRedaktə

DokembriRedaktə

PaleozoyRedaktə

MezozoyRedaktə

KaynozoyRedaktə

Müasir riflərRedaktə

Biotik riflərRedaktə

Mərcan rifləriRedaktə

Digər biotik riflərRedaktə

Süni riflərRedaktə

Həmçinin baxRedaktə

İstinadlarRedaktə

  1. Географическая энциклопедия. Риф
  2. Rif // Geomorfoloji terminlərin izahlı lüğəti. Bakı: "Elm". 2012. səh. 177. ISBN 978-9952-453-14-0.