Rifey [Uralın qədim adı - Ripheus sözündən]. Şatski, 1945 Cənub Uralda orta və üst proterozoyun böyük qalınlıqlı çöküntülər kompleksi. Stromatolitlərin və mikrolitlərin vertikal yayılmasına görə 4 hissəyə bölünür: alt Rifey (1550-1300 mln. il) - Kussiella və b. səciyyələnən burzyan seriyası, orta rifey - (1300-1000 mln. il) - Baicalia  və b. səciyyələnən maşak və yurmata seriyaları; üst rifey (1000-650 mln. il) - Inseria, Katavia, Jurusania və b. səciyyələnən karatau seriyası və aşin seriyası içərisində terminal rifey (vend) kompleksi (650-540 mln.il). Son zamanlar vend kompleksinə sərbəst baxılır.  Sübut olunmuşdur ki, Uralın alt rifey (burzyan seriyası) yaşı rapakivi qranitlərinin yaşından (1570-1600 mln. il) qədimdir.

Rifey
Elm Geologiya

MənbəRedaktə

  • Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı: Nafta-Press. 2006. 679.