Ritorika

Ritorika (yun. ῥήτωρ, (rhêtôr-orator, natiq, müəlim) sözündən əmələ gələrək ῥητωρική - "natiqlik sənəti") — insanları nitq, vizual və ya yazılı şəkildə inandırmaq məharəti, metodikası. İlkin dövrlər natiqlik sənəti haqqında elm. Qədim Yunanıstanda meydana çıxmışdır.

Ritorik fiqurlarRedaktə

  • Anafora
  • Antiteza
  • İnversiya
  • Ritorik sual
  • Ritorik xitab
  • Epifora

Həmçinin baxRedaktə