Adətən riyaziyyatda mətni sadələşdirmək və qısaltmaq üçün simvollardan istifadə edilir. Aşağıda ən çox rast gəldiyimiz Texin müvafiq əmrləri olan riyazi işarələr onların izahı və istifadə nümunələri təqdim olunmuşdur.