Riyazi statistika üsulu

Riyazi statistika üsulu vasitəsilə çoxillik müşahidə məlumatlarının təhlili işləri yerinə yetirilir. Bu üsullar daha geniş iqlimşünaslıqdahava proqnozlarının hazırlanmasında istifadə olunur. Son dövrlərdə müasir güclü statistika üsullarını tətbiq etməklə atmosferdəki mürəkkəb proseslər arasındakı əlaqələrin daha dəqiq öyrənilməsi istiqamətində böyük tədqiqatlar aparılmışdır.[1]

İstinadlarRedaktə

  1. Хргиан А.А. Физика атмосферы. М. 1986-328 с

Xarici keçidlərRedaktə

SİNOPTİK METEOROLOGİYA