Romanın yağmalanması (846)

Romanın yağmalanması — 846-cı ildə saratinlərin Roma şəhərinə hücum etməsi və onu yağmalaması.

Romanın yağmalanması
Tarix 846
Yeri

820-ci illərdə orta əsr italyanları tərəfindən saratinlər kimi tanınan ərəblər Siciliyanı fəth etməyə başlamışdılar. 842-ci ildə ərəb qoşunları Ponsanı tutmağa çalışmışdılar, lakin NeapolQaetanın birləşmiş donanması tərəfindən məğlub edilmişdir. Buna baxmayaraq, həmin il ərəblər Siciliyada Messinanı ələ keçirmişdilər. Təxminən eyni vaxtda vətəndaş müharibəsində düşmən olan I Beneventolu RadelxizSalernolu Sikonulf Kampaniyada döyüşmək üçün saratin muzdlularını cəlb etmişdilər.[1]

Kampaniyadan ərəblərin böyük bir dəstəsi gəmi ilə Porto və Ostiaya getmiş, 846-cı ildə orada quruya enmişdilər. Roma milisləri Roma divarlarının təhlükəsizliyinin arxasına sürətlə geri çəkilərkən saratinlər ilə vurmuşdular.[1]

Saratin basqınçıları şəhərdə nəhəng xəzinələrin varlığından xəbərdar idilər. Müqəddəs Pyotr kimi bəzi böyük bazilikalar Avrelian divarlarından kənarda idi və beləliklə, onlar üçün asan hədəf olmuşdu. Onlar zəngin liturgiya qabları və yeni toplanmış relikviyadan ibarət daş-qaşlı relikvari ilə dolu idi. Basqın nəticəsində ərəblər şəhər divarları xaricindəki ziyarətgahları, o cümlədən Müqəddəs Pyotr bazilikasını talan etmişdilər. Müasir tarixçilər hesab edirlər ki, hücum edənlər ən qiymətli daş-qaşları harada tapacaqlarını dəqiq bilirdilər.[1]

Qeydlər

redaktə
  1. 1 2 3 Barbara Kreutz. Before the Normans: Southern Italy in the Ninth and Tenth Centuries. University of Pennsylvania Press. 1996. 25–28.

Əlavə ədəbiyyat

redaktə
  • Грегоровиус Ф. История города Рима в Средние века (от V до XVI столетия) / Пер. с нем. М. Литвинова, В. Линде, В. Савина. — М.: Альфа-книга, 2008. — 1280 с. — (Полное издание в одном томе). — 6000 экз. — ISBN 978-5-9922-0191-8.