Romantik film

film janrı

Romantik filmkino janrlarından biridir. Filmin əsas süjet xətti romantik münasibətlər üzərində qurulur.