Romantik film

film janrı
Tyrone power alice faye ragtime6.jpg

Romantik filmkino janrlarından biridir. Filmin əsas süjet xətti romantik münasibətlər üzərində qurulur.