Romantik film

film janrı

Romantik filmkino janrlarından biridir. Filmin əsas süjet xətti romantik münasibətlər üzərində qurulur.

Tyrone power alice faye ragtime6.jpg