Ronqoronqo mətn B

Rongorongo B-v Aruku-Kurenga (color).jpg

Ronqoronqo mətn B - Aruku Kurenqa olaraq da bilinir. Günümüzdə mövcud olan 24 Ronqoronqo mətnindən biridir.