Ronqoronqo mətn D

Rongorongo D-b Échancrée (natural).jpg

Ronqoronqo mətn D - günümüzdə mövcud olan 24 Ronqoronqo mətnindən biridir. Ekankrey olaraq da bilinir.