Ronqoronqo mətn G

Rongorongo G-r (small color).jpg

Ronqoronqo mətn G - günümüzdə mövcud olan 24 Ronqoronqo mətnindən biridir. Kiçik Santiaqo olaraq da bilinir.