Rorayma dağı

Braziliya və Venesuela arasında yerləşən Rorayma dağı dünyanın ən sirli yerlərindən biridir. Çox sərt kvars daşından olan və 2270 m hündürlüyə çatan bu dağ sanki memar tərəfindən hazırlanıb. Hətta uzun müddət yerli sakinlər bu dağın əvvəllər burda yaşamış insanlar tərəfindən tikildiyini iddia ediblər. Bu dağ həm də coğrafi şəraitinə görə də fərqlidir, amma bu fərqlərin səbəbi alimlər tərəfindən hələ də aşkar olunmayıb.

Çox sərt daşlardan ibarət olmasına baxmayaraq Rorayma dağında çoxlu şəlalələr axır. Dünyanın ən kiçik qurbağası burada yaşayır. Buradakı bitki və heyvanlara dünyanın başqa heç bir yerində rast gəlinmir.