Rusiya müvəqqəti hökuməti

Müvəqqəti hökumət (15 [Y.T. ] mart[1] — 7 [Y.T. 1917] noyabr) — Rusiyada dövlət hakimiyyətinin Fevral inqilabıOktyabr inqilabı arasındakı dövrdə ali icraedici, sərəncam və qanunverici orqanı.

Dövlət dumasının Müvəqqəti komitəsi və Fəhlə və əsgər deputatların Petroqrad Şurasının icra komitəsi arasında əldə edilən razılaşma əsasında yaradılmışdır.  1. Революция 1917 года в России  (rus.)