Rusiyanın federal dairələri

Rusiya Federasiyasının Federal Dairələri Rusiya prezidenti V.V. Putinin 849 nömrəli "Federal dairədə Rusiya Federasiyasının Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi haqqında" 13 may 2000-ci il fərmanına əsasən yaradılmışdılar.