Rza Pəhləvi (dəqiqləşdirmə)

Rza Pəhləvi aşağıdakı mənalarda işlədilə bilər: