Rzaqulu Əmir Murad oğlu Muradov (1852-1937)—Hümmət təşkilatının üzvü, İran Məşrutə hərəkatının iştirakçısı, repressiya qurbanı.

HəyatıRedaktə

Məşədi Əmir Murad yüzbaşının beşinci oğlu Rzaqulu 1852-ci ildə Şuşa qəzasının Vərəndə sahəsinin Yağləvənd obasında anadan olmuşdu. Heyvandarlıqla, qismən də əkinçiliklə məşğul idi. Rzaqulu olduqca qoçaq, qorxmaz adam olub. Rzaqulu Muradov “Hümmət” təşkilatının üzvü idi. Bu təşkilatın göndərməsi ilə Məşrutə hərəkatında iştirak etmişdi.

1908-ci ildə Şuşa qəzasının Yağləvənd kəndliləri arasında inqilabi işi “Hümmət” qrupunun üzvü Rzaqulu Əmir Murad oğlu aparırdı. Şuşa qəzası 2-ci nahiyə pristavı Yelizavetpol quberniya jandarm idarəsinə yazırdı ki, Rzaqulu Əmir Murad oğlu kəndliləri çar hökuməti orqanlarının əleyhinə qaldırır, onları vergi verməməyə çağırır, kəndlilərə tədriclə silahlanmağı və qaçaqlara kömək etməyi təklif edir. [1]

Rzaqulunu da digər əmirmuradlılarla tutan Mir Cəfər Bağırov soruşur ki, subay mal-qaranı gətirmisən, deyək cəhənnəmə. Bəs sağmalları niyə gətirmisən? Balalarına yazığın gəlmir? Görmürsən inəklərin, camışların südü öz-özünə axır? Rzaqulu qayıdır ki, yaxşı eləyib gətirmişəm. Onlar mənim düşmanlarımdı. İgid oğul düşmandan qisas alar. Mir Cəfər deyir ki, nə təhər igidsən ə, yatılı yerdə tutuldun. Rzaqulu yenidən qayıdır ki, məni arvad tutdurdu. Arvad qoynu olmasaydı yüz min olsanız da məni tuta bilmiyəjəydiniz. İnanmırsan, atımı mənə ver, hər tərəfə də atlılarını qoy. Gör məni tuta bilirsiniz?! Mir Cəfər Bağırov bir söz demədən Rzaquluya atəş açır…

AiləsiRedaktə

Rzaqulu Behbud bəy qızı Sadat xanımla ailə qurmuşdu. Əli adlı oğlu, Fatma adlı qızı vardı.

MənbəRedaktə

  • Ənvər Çingizoğlu, Əmirmuradlı tirəsi:yaranış və yaşamı, "Soy" dərgisi, 5 (13), 2008, səh.6-18.

İstinadlarRedaktə

  1. [История Азербайджана, 2-том, Баку, «Азернешр», 1960, ст.672

Həmçinin baxRedaktə