Şanyü Süan 85-ci ildə hakimiyyətə gəldi və taxta çıxan kimi şimala axınları sürətləndirdi. Şimallılar imperatora şikayət etsələr də cənublular məhəl qoymadan syenbilərlə birlikdə hücumları davam etdirirdilər. Hücumlardan bezən şimallı hun tayfaları olan Çubinu, Dusyu kimi 60 qəbilə cənuba kömüşdü. 88-ci ildə Süanın ölümü ilə taxta Tuntuhe keçdi.

Süan İtu Yuyludi
宣 伊屠於閭鞮
Hunların XXVIII şanyüsü
85 - 88
Sələfi Çjan
Xələfi Tuntuhe
Şəxsi məlumatlar
Sülalə Luanti sülaləsi
Atası Xan
Uşağı ?