Sülh müqaviləsi

Sülh müqaviləsimüharibə edən tərəflər arasında müharibənin rəsmi olaraq sona çatdığı (atəşkəsdən sonra) vəziyyətlə əlaqədar iki və ya daha çox dövlət və ya hökumət arasında sülh üçün imzalanan bir müqavilədir. Müharibənin başa çatdırılmasından, yəni atəşkəs müqaviləsindən fərqli olaraq, daimi müqavilədir.

Birinci Dünya müharibəsinin sonunda imzalanan Versal sülh müqaviləsi
Müasir dövrə kimi bilinən ilk sülh müqaviləsi olan Kadeş müqaviləsi.