Səadət Məmmədova (Səadət Davud Qızı Məmmədova; d. 19 fevral 1975, Bakı) — Sosiologiya üzrə fəlsəfə doktoru,[1] Dosent, AMEA Elm Tarixi İnstitutunun Elmşünaslıq və elmin sosial problemləri şöbəsinin əməkdaşı.[2]

Səadət Məmmədova
Məmmədova Səadət Davud Qızı
Doğum tarixi (45 yaş)
Doğum yeri Bakı
Elmi dərəcəsi Sosiologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı Dosent

HəyatıRedaktə

Səadət Davud qızı Məmmədova 19 fevral 1975-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1992-ci ildə Bakı Dövlət Universitetini bitirmişdir. 1999-cu ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun dissertantı olmuş, 2004 -cü ildə "Keçid dövründə şəxsiyyət problemi" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 2012-ci ildən AMEA Fəlsəfə İnstitutunuda elmlər doktorluğu üzrə dissertanturaya qəbul edilib.

Elmi fəaliyyətiRedaktə

1999-cu ildə İnstitutun "Mənəvi prosüslərin proqnozlaşdırılması" şöbəsində baş laborant, 2000-ci ildə “Sosiologiya” şöbəsində kiçik elmi işçi, 2004-cü ildə elmi işçi, 2005-ci ildə böyük elmi işçi, 2012-ci ildə isə aparıcı elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır. 2017-ci ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Elm Tarixi İnstitutunda “Elmşünaslıq və elmin sosiologiyası” şöbəsində aparıcı elmi işçi vəzifəsində işləyir. S.D.Məmmədova 2005 -ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Sosiologiya kafedrasında saathesabı müəllim işləyir. Səadət Məmmədova 2004-cü ildə "Keçid dövründə şəxsiyyət problemi" mövzusunda dissertasiya müdfiə edərək sosiologiya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsini almışdır.

Elmi əsərləriRedaktə

Beş monoqrafiyası, 100-ə yaxın elmi məqaləsi çap olunmuşdur.

MonoqrafiyalarRedaktə

 1. Keçid dövründə şəxsiyyət problemi (monoqrafiya), Bakı, “Elm”, 2005
 2. Sosial proqnozlaşdırma layihələşdirmə (dərs vəsaiti), Bakı, “Elm”, 2009
 3. Sosial dəyişikliklər: nəzəri və metodoloji problemlər, Bakı, “Elm”, 2011
 4. Azərbaycanda sosial dövlət: inkişafı, perspektivləri. Bakı, Avropa, 2017
 5. Sosial dövlət modelləri. Bakı, Avropa, 2019 [3]


Elmi məqalələrRedaktə

 • Azərbaycanda sоsial dövlət quruculuğu modelinin qabaqcıl ölkələrlə müqayisəli təhlili. “Strateji təhlil” jurnalı, №4, Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, 2012. s.137-147
 • Yoxsulluq qlobal problem kimi. Dirçəliş XXI əsr, № 164-165, 2012. s.202-209
 • Qaçqınlar və məcburi köçkünlərin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması Azərbaycan respublikasının sosial siyasətinin prioritet istiqaməti kimi. “Strateji təhlil” jurnalı, №7-8, Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, 2014. s.261-279
 • Sosial dövlət ideyasi sosioloji fikir tarixində (L. fon Şteyn, A.Vaqner, F.Naumann, C.Keynsin araşdırmalarında). “Həyat sosiologiyası” (məqalələr toplusu), Bakı, Elm, 2014. s.49-60
 • Dövlətin sosial siyasətinin həyata keçirilməsində sosial institutların rolu. “Strateji təhlil” jurnalı, Say 1 (12), 2015. s. 123-135
 • Cəmiyyətin sosial strukturu haqqında sinfi nəzəriyyə. AMEA Fəlsəfə Institutu. Elmi əsərlər. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. N 1 (26), Bakı, 2016. s.171-177
 • Sosial səhiyyə Azərbaycanda sosial dövlət quruculuğunun əsas istiqaməti kimi: reallıq və perspektivlər. “Strateji təhlil” jurnalı, “Strateji təhlil” jurnalı, Say 3-4 (17-18), 2016. s.265-275
 • Sosial dövlətin formalaşmasının tarixi-nəzəri əsasları. AMEA Fəlsəfə Institutu. Elmi əsərlər. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. N 2 (29), Bakı, 2017. s.130-138
 • Sosial dövlətin Yaponiya modeli. “Sivilizasiya”jurnalı, Bakı, Cild 6, N 4, 2017 (36). s.26-32
 • Azərbaycanda sosial dövlətin formalaşmasının nəzəri-ideoloji əsasları.“Dövlət və din” İctimai fikir toplusu. N 6 (53), Noyabr-Dekabr 2017 s.21-30
 • Sosial dövlətin İsveç modeli. “Sivilizasiya”jurnalı, Bakı, Cild 7, N 1 , 2018 (37). s.44-49
 • Liberal sosial dövlətin Britaniya modeli. “Sivilizasiya”jurnalı, Bakı, Cild 7, N 2, 2018 (38). s.6-12
 • Sosial dövlət idarəçiliyin daha təkmil forması kimi. AMEA Fəlsəfə İnstitutu. Elmi əsərlər, beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal №1(30), Bakı, 2018. s.110-117
 • Sosial dövlətin Azərbaycan modeli. AMEA-nın Xəbərləri, dekabr, 2018, N 4. s.127-145
 • Ədalətli dövlət ideyasi sosial dövlət konsepsiyasinin əsaslari kimi. “Sivilizasiya” jurnalı, Cild 8 N1 2019 (41). s.22-29
 • Социальные изменения основной фактор переходного периода. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Bakı Qızlar Universiteti. Elmi əsərlər, Ckld 10, N 1, 2019 (37), s.320-326
 • Современные тенденции развития образовательного учреждения в Азербайджане. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Bakı Slavyan Universiteti. Elmi əsərlər. N 1, 2019, s.10-27
 • Opportunities of application of social synergistic institutionalization concept in a social state. “Metafizika” jurnalı 2019, cild 2, say 2, sıra 6
 • Sosial həmrəylik və sosial məsuliyyət dövlət-cəmiyyət-vətəndaş münasibətlərinin təməl əsasları kimi. AMEA Fəlsəfə İnstitutu Elmi əsərlər. Beynəlxalq elmi nəzəri jurnal. N 1 (32) 2019
 • Milli inkişaf strategiyası Azərbaycanda sosial dövlət quruculuğunun əsası kimi. “Sivilizasiya” jurnalı, Cild 8 N2 2019 (42), s.7-14
 • Архаические воззрения о социальных изменениях. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Bakı Qızlar Universiteti. Elmi əsərlər, Cild 10, N 2, 2019 (38), s.297-303

Həmçinin baxRedaktə

İstinadlarRedaktə

 1. [Sosiologiya üzrə fəlsəfə doktoru]
 2. [AMEA- Elm Tarixi İnstitutunun əməkdaşı]
 3. Sosial dövlət modelləri