Sədərək orta əsr şəhərtipli yaşayış yeri

Sədərək orta əsr şəhərtipli iri yaşayış yeri Araz çayının sol sahilində Naxçıvan MR eyni adlı kəndindən cənub-şərq tərəfə geniş bir ərazini əhatə edir.[1]

Sədərək yaşayış yeri
Sədərək orta əsr şəhərtipli yaşayış yeri
Ölkə Azərbaycan Azərbaycan
Şəhər Sədərək
Yerləşir Sədərək rayonu, Naxçıvan MR, Azərbaycan
Tikilmə tarixi Orta əsrlər
Üslubu arxeoloji abidə

Abidə ərazisində kəşfiyyat xarakterli arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində daş və bişmiş kərpicdən inşa edilmiş yaşayış evlərinin qalıqları, külli miqdarda maddi mədəniyyət nümunələri aşkar edilmiş, yaşayış məskəninin su təchizatına dair maraqlı materiallar əldə olunmuşdur. Tapıntılar arasında şirli və şirsiz saxsı məmulat daha çoxdur. Buradan pəncərə şüşələrinin qırıqlarının tapılması da qeyd olunmalıdır. Arxeoloji kompleks Sədərək orta əsr şəhərtipli yaşayış yerinin IX-XVIII yüzilliklərdə mövcud olduğuna dəlalət edir [2].

İstinadlarRedaktə

  1. Azərbaycan Arxeologiyası. Altı cilddə, VI cild. Bakı,”Şərq-Qərb”, 2008, 632 səh., s.64
  2. Novruzlu Ə.İ., Baxşəliyev V.B. Şərurun arxeoloji abidələri. Bakı, 1993., s. 73