Səfəvilərin vəzirlərinin siyahısı

(Səfəvilərin vəzirləri səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)


Səfəvilərin vəzirlərinin siyahısıI İsmayıldan III Abbasa qədər Səfəvilərin vəzirlərinin siyahısı.

Səfəvilər dövlətinin bayrağı
və gerbi
Adı Dövrü Monarx
Məhəmməd Zəkəriyya Keçəçi 1501-? I İsmayıl
Mirzə Şah Hüseyn 1514-1523 I İsmayıl
Cəlaləddin Təbrizi 1523-1524 I Təhmasib
Qazi Cahan Qəzvini 1524 I Təhmasib
Cəfər Savcı 1524 I Təhmasib
Əhməd bəy Nurkamal 1525-1531 I Təhmasib
Qazi Cahan Qəzvini 1531-1550 I Təhmasib
Məsum bəy Səfəvi 1550-1568 I Təhmasib
Mir Seyid Hüseyn Fərahani 1568-1576 I Təhmasib
Xacə Cəmaləddin Əli 1568-1576 I Təhmasib
Mirzə Şükrullah İsfahani 1576-1577 I Təhmasib

II İsmayıl

Mirzə Salman Cabiri 1577-1583 II İsmayıl

Pərixan xanım

Məhəmməd Xüdabəndə

Mirzə Hidayətullah 1583-1586 Məhəmməd Xüdabəndə
Mirzə Məhəmməd Münşi 1586-1590 Məhəmməd Xüdabəndə

I Abbas

Hatəm bəy Ordubadi 1591-1610 I Abbas
Salman xan Ustaclı 1621-1623 I Abbas
Xəlifə Sultan 1623-1632 I Abbas

I Səfi

Mirzə Talıb xan 1632-1633 I Səfi
Sarı Tağı 1633-1645 I Səfi

II Abbas

Xəlifə Sultan 1645-1654 II Abbas
Məhəmməd bəy Təbrizi 1654-1661 II Abbas
Mirzə Məhəmməd Kəraki 1661-1669 II Abbas

II Səfi

Şeyxəli xan Zəngənə 1669-1689 II Səfi
Məhəmməd Tahir Vəhid Qəzvini 1691-1699 II Səfi

Sultan Hüseyn

Məhəmməd mömin xan Şamlı 1699-1707 Sultan Hüseyn
Şahqulu xan Zəngənə 1707-1716 Sultan Hüseyn
Fətəli xan Dağıstani 1716-1720 Sultan Hüseyn
Məhəmmədqulu xan Bəydili-Şamlı 1721-1722 Sultan Hüseyn
Fətəli xan Qovanlı-Qacar 10 noyabr 1722 - 11 oktyabr 1726 Sultan Hüseyn

II Təhmasib

Məhəmmədəli xan Qullarağası 12 oktyabr 1726 - 13 noyabr 1729 II Təhmasib
Nadirqulu bəy Əfşar 1729 - 8 mart 1736 II Təhmasib

III Abbas

Mənbələr

redaktə