Səhiyyədövlət fəaliyyətinin bir istiqaməti. Məqsədi əhaliyə hərtərəfli tibbi xidməti təşkil etməkdir.

Siyasət, iqtisadiyyat, sosial, hüquq, elm, tibb, gigiyena, epidemiologiyamədəni sahədə görülən işlərin cəmi sayəsində mümkün olur. Hər bir insanın fiziki və psixi sağlamlığının qorunmasına və möhkəmlənməsinə, onun uzunömürlülüyünün təmin edilməsinə, sağlamlılığında problem yaranarsa ona təcili tibbi yardım gəstərilməsinə xidmət edir. Bunub üçün xüsusi təyinatlı poliklinika, klinika və digər tibb müəssisələri yaradılır.

Dövlət səhiyyə xidmətinin təşkilinin ümumi prinsipləri

redaktə
 • Dövlət büdcəsindən səhiyyənin maliyyələşdirilməsi, maddi-texniki bazasının yaradılması və kadr təminatı üçün müvafiq maliyyə vəsaitinin ayrılması ;
 • Dövlət hesabına müalicə və hamının əhatə edilmıəsi ;
 • Profilaktika şəbəkəsinin qurulması :
  • Xəstəliklərin qarşısının alnması sisteminin qurulması ;
  • Gigenik tələblərin qorunması üzərində nəzarət ;
  • Sanitar maarifçilik ;
  • Cəmiyyətin sağlamlığı üçün dinamik müşahidə ;
 • Elm və praktikanın, müalicə və profilaktikanın birliyi ;
 • Tibbi xidmətdə ənənənin qorunması ;
 • Ümumi xarakter ;
 • Beynəlmiləlşilik ;

Həmçinin bax

redaktə