Səma mannası

Səma mannası — dini əfsanəyə görə səhrada dolaşan israillilər üçün göydən tökülən azuqə.

Tissot The Gathering of the Manna (color).jpg