Səngərtəpə (dağ, Şahbuz)

(Səngərtəpə dağı səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Səngərtəpə dağıŞahbuz rayonu ərazisində dağ (hünd. 1757,2 m).  Zəngəzur silsiləsinin suayırıcısındakı Camal yüksəkliyinidən (3204,3 m) qərb istiqamətdə ayrılan Toğluqaya  qolunun cənub yamacında, Nursu kəndinin şimal-şərq kənarında zirvə. Nursuçayın sol sahilindədir. Orta Pleystosenin flüvioqlasial törəmələrindən təşkil olunmuş konusvari yüksəklikdir. Yamaclarında cavan çöküntülər altından Üst Eosenin Priabon mərtəbəsinə aid Üst Paradaş yarımlay dəstəsinin terrigen-çökmə süxurları açılır. Tektonik cəhətdən Ordubad qarılma zonasının Şahbuz  seqmentinin Nursu mərkəzi əyilməsinin şimal-şərq cinahında  müşahidə edilən maili Nursu-Qabaqtəpə sinklinalının  şimal-şərq qanadında yerləşir.[1] <ref>

Səngərtəpə dağı
Ümumi məlumatlar
Dağ sistemi Kiçik Qafqaz
Mütləq hündürlüyü 1757,2 m
Yerləşməsi
Ölkə  Azərbaycan
Rayon

Həmçinin baxRedaktə

İstinadlarRedaktə

  1. Naxçıvan Ensiklopediyası. I cild (Təkmilləşdirilmiş və yenidən işlənmiş ikinci nəşr). Naxçıvan: AMEA Naxçıvan bölməsi. V. Y. Talıbov. 2005. səh. 596. ISBN 5-8066-1468-9.