SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Sədri

SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Sədri1936 - 1989-cu illərdə SSRİ-də dövlət başçısı. Rəyasət Heyətinin Sədri SSRİ Ali Sovetinin birgə iclasında seçilirdi.


Mənbə Redaktə