SSRİ Nazirlər Soveti

SSRİ Nazirlər Soveti19461990-cı illərdə SSRİ-nin ali dövlət icra orqanı, hökuməti.