SSRİ Yazıçılar İttifaqı

SSRİ Yazıçılar İttifaqı — SSRİ peşəkar yazıçılarının birliyi.

1934-cü ildə SSRİ yazıçılarının birinci qurultayında yaradılıb. Qurultay ÜİK(b)P MK-nın 23 aprel 1932-ci il tarixli qərarı ilə çağırılıb. Yeni ittifaq ona qədər SSRİ-də mövcud olan yazıçılar birliklərini əvəz edib.


Mənbə Redaktə