SSRİ hərbi nazirliklərinin rəhbərləri

SSRİ hərbi nazirliklərinin rəhbərləri - Sovet Rusiyası və SSRİ hərbi nazirliklərinin rəhbərləri (1917-1991).

Respublika Silahlı Qüvvələrinin Baş KomandanıRedaktə

Baş Komandan:

RSFSR bütün dəniz qüvvələrinin komandanlarıRedaktə

SSRİ Hərbi və Dəniz işləri üzrə Xalq KomissarlığıRedaktə

SSRİ-nin birinci hökuməti formalaşana qədər RSFSR Komissarlığı

Xalq Komissarları:

SSRİ Müdafiə Xalq KomissarlığıRedaktə

Xalq komissarları:

SSRİ Hərbi Dəniz Donanması Xalq KomissarlığıRedaktə

1937-ci ildə SSRİ Müdafiə Xalq Komissarlığından ayrılıb, 1946-cı ildə Siahlı Qüvvələr Xalq Komissarlığı ilə birləşdirilib.

Xalq Komissarları:

SSRİ Silahlı Qüvvələr Xalq Komissarlığı (15.3.1946-cı il tarixindən nazilirlik)Redaktə

Müdafiə və Hərbi Dəniz Donanması Xalq Komissarlıqlarının birləşməsi nəticəsində yaranıb.

Xalq Komissarları (15.3.1946-cı il tarixindən nazirlər):

SSRİ Hərbi NazirliyiRedaktə

SSRİ Siahlı Qüvvələr Nazilirliyinin Hərbi və Hərbi Dəniz Nazirliklərinə bölünməsi nəticəsində yaranıb.

Hərbi Nazir :

SSRİ Siahlı Qüvvələr Nazilirliyinin Hərbi və Hərbi Dəniz NaziliyiRedaktə

SSRİ Siahlı Qüvvələr Nazilirliyinin Hərbi və Hərbi Dəniz Nazirliklərinə bölünməsi nəticəsində yaranıb.

Hərbi Dəniz Naziri:

SSRİ Müdafiə NazirliyiRedaktə

Hərbi və Hərbi Dəniz nazirliyinin birləşməsi nəricəsində yaranıb.

Nazirlər: