Sağ limit (sol limit)

Funksiyanın sağ (sol) limiti-əgər ixtiyari üçün elə varsa ki, ixtiyari üçün olsun, onda deyirlər ki, ədədi funksiyasının nöqtəsində sağ (sol) limitidir. Funksiyanın sağ (sol) limiti , yaxud kimi işarə olunur. Məsələn, funksiyası üçün . f(a+0)=f(a-0) şərti limitinin varlığı üçün zəruri və kafi şərtdir.

ƏdəbiyyatRedaktə

  1. Məktəblinin riyaziyyatdan izahlı lüğəti
  2. Колмогоров,Фомин,_Элементы_теории_функций_и_функ_анализа,1976