Salavat (İslam)

(s) = (Allahummə salli əla Mühəmmədin və ali Mühəmməd) Ərəbcəsi belədir: (صلی الله علیه و آله و سلم). Tərcüməsi isə belədir: Allah Mühəmməd və ailəsinə salavatsalam göndərsin. Bu dua adətən islam peyğəmbəri Məhəmməd peyğəmbərin (s) adından sonra işlənir və onun özünə və Əhli-beytinə (ə) salavat, salamdua olaraq deyilir.

Ərəbcə