Sanskrit dilinin transliterasiyasının beynəlxalq əlifbası

Sanskrit dilinin transliterasiyasının beynəlxalq əlifbası.

 [ɐ]
a  A
 [a:]
ā  Ā
 [i]
i  I
 [i:]
ī  Ī
 [u]
u  U
 [u:]
ū  Ū
 [ɹ̩]
ṛ  Ṛ
 [ɹ̩:]
ṝ  Ṝ
 [l̩]
ḷ  Ḷ
 [l̩:]
ḹ  Ḹ
sait səslər


 [e:]
e  E
 [a:i]
ai  Ai
 [o:]
o  O
 [a:u]
au  Au
diftonqlar


अं [ⁿ]
ṃ  Ṃ
anusvara
अः [h]
ḥ  Ḥ
visarqa


 [k]
k  K
 [c]
c  C
 [ʈ]
ṭ  Ṭ
 [t]
t  T
 [p]
p  P
kar
 [kʰ]
kh  Kh
 [cʰ]
ch  Ch
 [ʈʰ]
ṭh  Ṭh
 [tʰ]
th  Th
 [pʰ]
ph  Ph
nəfəsli kar samitlər
 [g]
g  G
 [ɟ]
j  J
 [ɖ]
ḍ  Ḍ
 [d]
d  D
 [b]
b  B
cingiltili
 [gʰ]
gh  Gh
 [ɟʰ]
jh  Jh
 [ɖʰ]
ḍh  Ḍh
 [dʰ]
dh  Dh
 [bʰ]
bh  Bh
nəfəsli səslər
 [ŋ]
ṅ  Ṅ
 [ɲ]
ñ  Ñ
 [ɳ]
ṇ  Ṇ
 [n]
n  N
 [m]
m  M
burun samitləri
   [j]
y  Y
 [r]
r  R
 [l]
l  L
 [v]
v  V
yarımsaitlər
   [ʃ]
ś  Ś
 [ʂ]
ṣ  Ṣ
 [s]
s  S
  fışıltılı samitlər
 [ɦ]
h  H
        sürtünən səslər