Santimetr

ölçü vahidi

Santimetr (sm, cm) — BS sistemində 0,01 metrə bərabər uzunluq vahididir. SQS sistemində əsas uzunluq vahididir.