Sarımtıl-yaşıl şorəngə

?Sarımtıl-yaşıl şorəngə
Sarimtil yasil sorange.jpg
Elmi təsnifat
XƏTA
yuxarı takson/parent parametri göstərilməyib
XƏTA
ranqı/rang parametrində taksonun ranqı göstərilməyib
: Sarımtıl-yaşıl şorəngə
Elmi adı
XƏTA
latınca adı/latin
parametri göstərilməyib
Commons-logo.svg
Şəklin VikiAnbarda
axtarışı

Ümumi yayılmasıRedaktə

Qafqazda (Ermənistan) təbii arealı vardır.

Azərbaycanda yayılmasıRedaktə

Naxçıvan MR-də Babək və Culfa rayonları ətrafından (Darıdağ) təsvir edilmişdir.

StatusuRedaktə

Azərbaycanın nadir bitkisidir. EN A2c+3c; B2ab (ı,ıı,ııı,ıv).

Bitdiyi yerRedaktə

Quru, daşlı, gilli yamaclarda təbii halda bitir.

Təbii ehtiyatıRedaktə

Azərbaycanda kiçik bir arealda yayılmışdır.

Bioloji xüsusiyyətləriRedaktə

Çılpaq və qaidə hissəsindən budaqlanmış, hündürlüyü 20-50 sm olan yarımkolcuqdur. Cavan zoğları sarımtıl- yaşıldır. Yarpaqları xətvarı yarımsilindrikdir. Uzunluğu 10–12 mm və ucu kütdür. Çiçəkləri sünbülvari çiçək qrupunda yerləşir. Meyvələrdə qanadlar sarımtıl və ya narıncıdır. Sonralar qaralır; 3 qanadı nisbətən böyükdür. May ayında çiçəkləyir, sentyabr-oktyabr aylarında meyvə verir.

ÇoxalmasıRedaktə

Toxumla və vegetativ yolla çoxalır.

Təbii ehtiyatının dəyişilməsi səbəbləriRedaktə

Başlıca olaraq insan fəaliyyətidir.

BecərilməsiRedaktə

Məlumat yoxdur.

Qəbul edilmiş qoruma tədbirləriRedaktə

Qoruma tədbiri yoxdur.

Zəruri qoruma tədbirləriRedaktə

Azərbaycanın "Qırmızı kitabı"na daxil edilməsi tövsiyə olunur.

ƏdəbiyyatRedaktə

  • Tofiq Məmmədov, Elman İsgəndər, Tariyel Talıbov. Azərbaycanın nadir ağac və kol bitkiləri. Bakı: Elm, 2014, 380 səh.