Gürcüstan kəndləri
İran kəndləri
Ermənistan kəndləri
Digər
  • Saral — Qəbələ rayonu ərazisində dağ silsiləsi.
  • Saralçay — Qəbələ rayonu ərazisində çay.